Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
384 627 € 182 118 € 76 244 € 80 320 € 52 912 € 36 684 € 15 092 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
107 853 € 76 804 € 17 024 € 17 674 € 21 270 € 2 925 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
107 853 € 76 804 € 17 024 € 17 674 € 21 270 € 2 925 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
107 853 € 76 804 € 17 024 € 17 674 € 21 270 € 2 925 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
275 145 € 105 314 € 59 220 € 62 646 € 31 642 € 33 738 € 15 092 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 941 € 65 € 10 € 1 854 €
032
B.I.1
Materiál
1 683 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
2 941 € 171 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
33 085 € 14 104 € 4 697 € 4 736 € 4 762 € 4 495 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
33 085 € 4 495 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
807 € 3 977 € 956 € 288 € 663 € 45 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
3 188 € 688 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
663 € 45 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
807 € 789 € 268 € 288 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
239 119 € 90 338 € 50 536 € 56 954 € 26 592 € 33 075 € 8 698 €
056
B.IV.1
Peniaze
203 905 € 90 338 € 50 536 € 56 954 € 26 592 € 26 685 € 8 607 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
35 214 € 6 390 € 91 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 629 € 21 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 629 € 21 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
384 627 € 182 118 € 76 244 € 80 320 € 52 912 € 36 684 € 15 092 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
39 316 € 67 € -7 303 € -14 075 € -9 710 € -1 999 € 6 459 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 € 5 000 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-4 934 € -12 302 € -19 075 € -15 670 € -6 953 € 1 460 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 783 € 1 460 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8 717 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
39 250 € 7 369 € 6 772 € -3 405 € -7 757 € -8 459 € 1 459 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
345 311 € 182 051 € 83 547 € 94 395 € 62 622 € 38 825 € 8 458 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
50 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
50 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
45 942 € 31 107 € 7 334 € 9 239 € 11 364 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
45 640 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
302 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
225 204 € 127 819 € 76 213 € 81 522 € 42 557 € 24 242 € 8 458 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
121 322 € 34 887 € 25 867 € 27 325 € 14 281 € 10 071 € 190 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
82 946 € 47 898 € 51 024 € 27 436 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
82 064 € 14 007 € 7 763 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 690 € 902 € 1 910 € 947 € 540 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 703 € 164 € 63 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
16 425 € 9 084 € 538 € 2 226 € 300 € 342 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
100 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
74 165 € 23 125 € 3 584 € 8 701 € 14 583 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
74 165 € 23 125 € 3 584 € 8 701 € 14 583 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
-142 € 175 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
-142 € 175 €