» AVIAELEKTRONIKA 2020« a. s. - organizačná zložka

Spoločnosť » AVIAELEKTRONIKA 2020« a. s. - organizačná zložka bola založená 29. septembra 2012

  • IČO 46791531
  • DIČ 2023614219
  • Sídlo » AVIAELEKTRONIKA 2020« a. s. - organizačná zložka
    Pionierska 423 018 41 Dubnica nad Váhom
  • Zápis Zapísaná na Trenčín, odd. Po, vl.č.10239/R
  • Druh vlastníctva Zahraničné