Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MT-Energie Slovensko s. r. o. v likvidácii [zrušená]

 • Typ likvidácie Riadna
 • Publikované v
  Obchodnom vestníku
  10.3.2014
 • Likvidátor Ing. Ján Trojan (Fyzická osoba)
  M. R. Štefánika 360/5
  013 03  Varín
 • Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti Likvidátor koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k obchodnému menu Spoločnosti pripojí dodatok označujúci funkciu a svoj podpis.
 • Spoločnosť v likvidácii MT-Energie Slovensko s. r. o. v likvidácii
  IČO: 46793909
  Popradská 34/A
  821 06   Bratislava
 • Obchodný register Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 83432/B

Likvidátor podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje, že obchodná spoločnosť (s.r.o, a.s., v.o.s., k.s.) vstúpila / vstúpilo do likvidácie odo dňa 1.1.2014, na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.11.2013

Súčasne vyzýva veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote 3 mesiacov od zverejnenia tejto výzvy na:
MT-Energie Slovensko s. r. o. v likvidácii (Právnická osoba)
Popradská 34/A
821 06  Bratislava

Zmena názvu spoločnosti

Názov Dátum zmeny
MT-Energie Slovensko s. r. o. v likvidácii 1.1.2014

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 1.1.2014
Výmaz 16.12.2015