Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
11.09.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
61 972 € 59 111 € 48 256 € 81 641 € 40 135 € 29 469 € 17 535 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
42 706 € 33 701 € 38 050 € 70 789 € 21 052 € 12 372 € 10 502 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
19 266 € 25 410 € 10 206 € 10 852 € 19 083 € 17 097 € 7 033 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
21 150 € 40 850 € 32 510 € 35 500 € 195 689 € 42 250 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
21 150 € 40 850 € 32 510 € 35 500 € 195 689 € 42 250 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
33 579 € 56 769 € 34 196 € 40 046 € 37 863 € 194 095 € 49 435 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 330 € 6 925 € 8 064 € 7 302 € 8 590 € 7 315 € 2 372 €
10
B.2
Služby
30 249 € 49 844 € 26 132 € 32 744 € 29 273 € 186 780 € 47 063 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
6 837 € 9 491 € 8 520 € -29 194 € 16 720 € 18 691 € -152 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
14 305 € 17 466 € 8 882 € 8 337 € 8 233 € 9 672 € 4 303 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 943 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 118 €
16
C.4
Sociálne náklady
242 €
17
D
Dane a poplatky
728 € 489 € 475 € 891 € 147 € 378 € 488 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 830 € 25 746 € 23 747 € 16 117 € 11 966 € 4 675 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
33 000 € 28 250 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16 640 € 24 852 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
619 € 887 € 2 467 € 21 372 € 14 755 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 288 € 4 214 € 2 929 € 4 256 € 6 678 € 841 € 1 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-9 335 € -37 537 € -25 046 € -34 025 € 4 451 € 3 125 € -4 944 €
38
X.
Výnosové úroky
1 €
39
N
Nákladové úroky
55 € 385 € 735 € 404 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
628 € 706 € 725 € 706 € 665 € 493 € 143 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-683 € -1 091 € -1 460 € -1 110 € -665 € -492 € -143 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-10 018 € -38 628 € -26 506 € -35 135 € 3 786 € 2 633 € -5 087 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960 € 960 € 960 € 960 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-10 018 € -38 628 € -27 466 € -36 095 € 2 826 € 1 673 € -5 087 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-10 018 € -38 628 € -26 506 € -35 135 € 3 786 € 2 633 € -5 087 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-10 018 € -38 628 € -27 466 € -36 095 € 2 826 € 1 673 € -5 087 €