Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
05.09.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
15 513 € 15 066 € 17 581 € 18 477 € 12 154 € 6 710 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 670 € 3 738 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 670 € 3 738 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 670 € 3 738 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
15 513 € 15 066 € 14 911 € 14 739 € 12 154 € 6 262 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 651 € 657 € 1 005 € 690 € 728 € 1 222 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 651 € 657 € 1 005 € 690 € 728 € 1 202 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
20 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
12 862 € 14 409 € 13 906 € 14 049 € 11 426 € 5 040 €
056
B.IV.1
Peniaze
12 862 € 14 409 € 13 906 € 14 049 € 11 426 € 2 150 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 890 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
448 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
448 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
15 513 € 15 066 € 17 581 € 18 477 € 12 154 € 6 710 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
13 461 € 13 221 € 15 705 € 14 649 € 9 021 € 3 852 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 260 € 2 € 2 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
7 722 € 10 206 € 9 150 € 3 761 € -1 149 € 38 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
38 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
239 € -2 485 € 1 055 € 5 628 € 5 168 € -1 188 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 052 € 1 845 € 1 876 € 3 828 € 3 133 € 2 858 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
59 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
59 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
11 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 982 € 1 845 € 1 876 € 3 828 € 3 133 € 2 858 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
906 € 1 247 € 1 074 € 1 879 € 1 148 € 2 187 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
468 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
608 € 598 € 802 € 1 949 € 1 985 € 671 €