Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Vydaný 31.10.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 214 z roku 2018 7.11.2018
 • Úpadca ZYRCON s.r.o.
  IČO: 46854711
  Bernolákovo námestie 32
  940 01   Nové Zámky
 • Navrhovatelia Sociálna poisťovňa, pobočka Nové Zámky
  Nám. Gy. Széchényiho 10
  94058 Nové Zámky
Oznam

Okresný súd Nitra v konaní vedenom na tunajšom súde pod sp. zn. 28CbR/17/2018 o zrušenie spoločnosti: ZYRCON s.r.o., so sídlom Bernolákovo námestie 32, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46 854 711, zverejňuje oznámenie

v zmysle ustanovenia § 68 ods. 10 Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov.

V zmysle citovaného ustanovenia rozhodnutie o zrušení spoločnosti môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 28CbR/17/2018
 • ICS 4118207381
 • Vydal PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Výmaz 18.7.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
7.11.2018
Rozhodnutie Zrušenie