Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
271 925€ 530 135€ 503 011€ 377 553€ 389 568€ 469 931€ 362 043€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 038 497 € 1 005 711 € 906 476 € 759 734 € 671 379 € 790 130 € 732 068 € 844 378 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
271 925€ 536 268€ 504 411€ 380 336€ 389 568€ 469 931€ 362 043€ 447 450€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 614€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
766 572€ 469 443€ 402 065€ 375 784€ 281 811€ 320 199€ 370 025€ 396 928€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
994 207 € 1 000 580 € 901 957 € 727 455 € 682 350 € 730 786 € 671 819 € 783 090 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
267 784€ 324 510€ 281 298€ 258 306€ 258 702€ 264 821€ 227 889€ 264 295€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
121 007€ 61 911€ 106 542€ 61 284€ 38 766€ 60 847€ 53 001€ 107 969€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
536 034 € 555 863 € 467 646 € 397 167 € 378 868 € 400 497 € 386 646 € 406 308 €
16
E.1.
Mzdové náklady
364 927€ 383 152€ 325 964€ 275 400€ 260 795€ 274 063€ 263 652€ 270 426€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
33 350€ 23 619€ 15 400€ 14 400€ 14 400€ 14 400€ 14 400€ 21 500€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
123 113€ 135 097€ 113 189€ 95 627€ 91 739€ 97 123€ 94 195€ 98 206€
19
E.4.
Sociálne náklady
14 644€ 13 995€ 13 093€ 11 740€ 11 934€ 14 911€ 14 399€ 16 176€
20
F.
Dane a poplatky
2 959€ 2 025€ 3 043€ 3 987€ 3 194€ 2 920€ 278€ 942€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
61 991€ 54 801€ 41 925€ 5 182€ 1 909€ 1 214€ 1 945€ 1 260€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
61 991€ 54 801€ 41 925€ 5 182€ 1 909€ 1 214€ 1 945€ 1 260€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-337€ 0€ 337€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 432€ 1 470€ 1 503€ 1 529€ 911€ 824€ 2 060€ 1 979€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
44 290 € 5 131 € 4 519 € 32 279 € -10 971 € 59 344 € 60 249 € 61 288 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-116 866 € 149 847 € 116 571 € 60 746 € 92 100 € 144 263 € 81 153 € 75 186 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 € 92 € 10 € 9 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 € 92 € 10 € 9 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8€ 92€ 10€ 9€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 533 € 4 785 € 4 903 € 2 638 € 2 369 € 2 336 € 1 236 € 3 432 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 533€ 4 785€ 4 903€ 2 638€ 2 369€ 2 336€ 1 236€ 3 432€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 533 € -4 785 € -4 903 € -2 638 € -2 361 € -2 244 € -1 226 € -3 423 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
42 757 € 346 € -384 € 29 641 € -13 332 € 57 100 € 59 023 € 57 865 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
9 444 € 2 880 € 2 882 € 12 561 € 13 107 € 14 214 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
9 444€ 2 880€ 2 882€ 12 561€ 13 107€ 14 214€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
33 313 € 346 € -384 € 26 761 € -16 214 € 44 539 € 45 916 € 43 651 €