Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Debitum, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 000 € 3 000 € 300 € 576 € 3 264 € 16 220 € 2 161 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
99€
10
B.2
Služby
3 000€ 3 000€ 300€ 576€ 3 264€ 16 220€ 2 062€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-3 000 € -3 000 € -300 € -576 € -3 264 € -16 220 € -2 161 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 073 €
13
C.1
Mzdové náklady
896€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
177€
17
D
Dane a poplatky
66€ 958€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
149 775 405€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
37 443 885€ 3€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-37 446 885 € -149 778 408 € -300 € -576 € -3 330 € -17 293 € -3 119 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-12 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-37 446 885 € -149 778 408 € -300 € -576 € -3 330 € -17 305 € -3 119 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
480 € 480 € 480 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
480€ 480€ 480€ 480€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-37 446 885 € -149 778 408 € -780 € -1 056 € -3 810 € -17 785 € -3 119 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-37 446 885 € -149 778 408 € -300 € -576 € -3 330 € -17 305 € -3 119 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-37 446 885 € -149 778 408 € -780 € -1 056 € -3 810 € -17 785 € -3 119 €