Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OMEGA-ENERGO SK, s. r. o. [zrušená]

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.03.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
491 165 € 325 308 € 1 400 062 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
233 782€ 15 969€ 1 400 061€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
257 383€ 309 339€ 1€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
539 962 € 721 122 € 1 347 619 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
285€ 56 580€ 171 173€
11
C.
Služby
256 991€ 121 810€ 1 173 028€
12
D.
Osobné náklady
0€ 3 418€
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
282 686€ 542 732€ 0€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-48 797 € -395 814 € 52 443 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-23 494 € -162 421 € 55 860 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 149 € 1 511 € 5 947 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1 149€ 1€ 0€
25
XI.
Kurzové zisky
1 510€ 5 947€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
6 850 € 1 810 € 889 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 155€ 34€ 0€
32
N.
Kurzové straty
5 336€ 1 172€ 597€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
359€ 604€ 292€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-5 701 € -299 € 5 058 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-54 498 € -396 113 € 57 501 €
36
P.
Daň z príjmov
20 577€ 7 570€ 14 274€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-75 075 € -403 683 € 43 227 €