Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
36 199€ 40 750€ 46 645€ 34 923€ 20 949€ 32 655€ 23 929€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
44 168 € 45 430 € 46 645 € 34 923 € 20 949 € 32 655 € 23 929 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 755€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
832€
05
III.
Tržby z predaja služieb
36 199€ 40 750€ 46 645€ 33 168€ 20 117€ 32 655€ 23 929€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 969€ 4 680€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
42 246 € 44 509 € 42 758 € 32 684 € 18 671 € 21 772 € 23 477 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 382€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 666€ 2 514€ 4 449€ 1 405€ 1 581€ 1 636€ 987€
14
D.
Služby
21 168€ 23 770€ 35 336€ 25 632€ 15 482€ 20 017€ 22 418€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
16 416 € 16 229 € 2 623 € 5 400 €
16
E.1.
Mzdové náklady
12 338€ 12 258€ 2 010€ 3 994€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 078€ 3 971€ 613€ 1 406€
20
F.
Dane a poplatky
539€ 763€ 247€ 226€ 119€ 72€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 050€ 1 050€ 350€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 050€ 1 050€ 350€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
407€ 183€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 922 € 921 € 3 887 € 2 239 € 2 278 € 10 883 € 452 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
12 365 € 14 466 € 6 860 € 7 886 € 2 504 € 11 002 € 524 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
216 € 160 € 194 € 87 € 84 € 89 € 12 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
216€ 160€ 194€ 87€ 84€ 89€ 12€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-216 € -160 € -194 € -87 € -84 € -89 € -12 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 706 € 761 € 3 693 € 2 152 € 2 194 € 10 794 € 440 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
371 € 245 € 769 € 480 € 483 € 2 377 € 101 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
371€ 245€ 769€ 480€ 483€ 2 377€ 101€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 335 € 516 € 2 924 € 1 672 € 1 711 € 8 417 € 339 €