Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
40 750 € 46 645 € 34 923 € 20 949 € 32 655 € 23 929 €
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
45 430 € 46 645 € 34 923 € 20 949 € 32 655 € 23 929 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 755 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
832 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
40 750 € 46 645 € 33 168 € 20 117 € 32 655 € 23 929 €
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 680 €
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
44 509 € 42 758 € 32 684 € 18 671 € 21 772 € 23 477 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 382 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 514 € 4 449 € 1 405 € 1 581 € 1 636 € 987 €
14
D.
Služby
23 770 € 35 336 € 25 632 € 15 482 € 20 017 € 22 418 €
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
16 229 € 2 623 € 5 400 €
16
E.1.
Mzdové náklady
12 258 € 2 010 € 3 994 €
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 971 € 613 € 1 406 €
20
F.
Dane a poplatky
763 € 247 € 226 € 119 € 72 €
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 050 € 350 €
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 050 € 350 €
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
183 €
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
921 € 3 887 € 2 239 € 2 278 € 10 883 € 452 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
14 466 € 6 860 € 7 886 € 2 504 € 11 002 € 524 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
160 € 194 € 87 € 84 € 89 € 12 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
160 € 194 € 87 € 84 € 89 € 12 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-160 € -194 € -87 € -84 € -89 € -12 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
761 € 3 693 € 2 152 € 2 194 € 10 794 € 440 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
245 € 769 € 480 € 483 € 2 377 € 101 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
245 € 769 € 480 € 483 € 2 377 € 101 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
516 € 2 924 € 1 672 € 1 711 € 8 417 € 339 €