Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

WP TECH FUTURE s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
210 000 € 2 000 € 0 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
210 000 € 2 000 € 0 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0 €
07
II.3
Aktivácia
0 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
142 099 € 33 € 2 099 € 0 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
39 187 € 14 € 15 € 0 €
10
B.2
Služby
102 912 € 19 € 2 084 € 0 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
67 901 € 1 967 € -2 099 € 0 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
27 242 € 0 €
17
D
Dane a poplatky
2 447 € 66 € 37 € 0 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 704 € 0 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 647 € 0 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
21 861 € -66 € 1 967 € -2 136 € 0 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 €
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 €
38
X.
Výnosové úroky
0 €
39
N
Nákladové úroky
0 €
40
XI.
Kurzové zisky
0 €
41
O
Kurzové straty
565 € 0 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
275 € 71 € 71 € 36 € 0 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-840 € -71 € -71 € -36 € 0 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
21 021 € -137 € 1 896 € -2 172 € 0 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 348 € 480 € 480 € 480 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
5 348 € 480 € 480 € 480 € 480 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
15 673 € -137 € 1 416 € -2 652 € -480 € -480 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
21 021 € -137 € 1 896 € -2 172 € 0 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
15 673 € -137 € 1 416 € -2 652 € -480 € -480 € 0 €