Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

F.B.A., s.r.o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.08.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
77 747 € 47 970 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
43 702€ 27 573€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
33 931€ 19 321€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
114€ 1 076€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
9 683 € 141 127 € 110 440 € 19 660 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
26 205€ 18 054€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
22 343€ 19 949€ 6 916€
11
C.
Služby
1 226€ 38 265€ 49 709€ 6 062€
12
D.
Osobné náklady
1 200€ 45 363€ 16 884€ 6 580€
13
E.
Dane a poplatky
241€ 5€ 102€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 231€ 7 231€ 5 408€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
26€ 1 479€ 431€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-9 683 € -63 380 € -62 470 € -19 660 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-1 226 € -9 180 € -40 818 € -12 978 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 457 € 10 052 € 7 866 € 76 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 450€ 8 720€ 7 076€
32
N.
Kurzové straty
1€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7€ 1 332€ 790€ 75€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 457 € -10 052 € -7 866 € -76 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-12 140 € -73 432 € -70 336 € -19 736 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-12 140 € -74 392 € -71 296 € -19 736 €