Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ETA Market s.r.o.

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
-256 398 € 10 630 € 5 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
-256 398 € 10 630 € 5 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
-266 637 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
-266 637€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
10 239 € 10 630 € 5 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
10 239€ 10 630€ 5 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
-256 398 € 10 630 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
17 897 € 12 815 € 5 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
7 815 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
5 082 € 7 815 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
-274 295 € -2 185 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
-274 295 € -2 185 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
77 061€ 49 260€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
-352 771€ -53 627€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 415€ 2 182€