Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

+421 Communication s.r.o. [zrušená]

2015 2014 2013
01.01.2015
31.10.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
7 151 € 8 034 € 7 340 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
7 151 € 8 034 € 7 340 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
8 € 2 050 € 1 011 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 050€ 1 011€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
8€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
7 143 € 5 984 € 6 329 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 143€ 5 984€ 3 446€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 883€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
7 151 € 8 034 € 7 340 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
6 751 € 7 554 € 6 802 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 555 € 1 801 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-804 € 753 € 1 802 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
400 € 480 € 538 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
400 € 480 € 538 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
400€ 480€ 538€