Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ČEZ Distribučné sústavy a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.10.2013
31.12.2013
01
I.
Tržby z predaja tovaru
70 198€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
65 021€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
5 177 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 296 709 € 2 798 432 € 2 655 194 € 2 466 296 € 2 553 863 € 2 266 185 € 200 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 296 709€ 2 798 432€ 2 655 194€ 2 466 296€ 2 553 863€ 2 266 185€ 200€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 565 602 € 2 310 742 € 2 166 077 € 2 025 759 € 2 198 292 € 1 959 030 € 4 950 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 210 014€ 2 105 458€ 1 972 641€ 1 926 530€ 2 126 676€ 1 914 790€ 15€
10
B.2
Služby
355 588€ 205 284€ 193 436€ 99 229€ 71 616€ 44 240€ 4 935€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
736 284 € 487 690 € 489 117 € 440 537 € 355 571 € 307 155 € -4 750 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
216 649 € 93 439 € 137 145 € 79 465 € 72 401 € 66 590 € 6 135 €
13
C.1
Mzdové náklady
162 904€ 69 640€ 100 602€ 59 087€ 52 689€ 48 385€ 4 469€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
49 681€ 22 642€ 34 721€ 19 124€ 18 546€ 17 055€ 1 573€
16
C.4
Sociálne náklady
4 064€ 1 157€ 1 822€ 1 254€ 1 166€ 1 150€ 93€
17
D
Dane a poplatky
2 920€ 3 375€ 1 387€ 707€ 3 184€ 1 151€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
131 855€ 68 701€ 72 356€ 72 350€ 51 523€ 22 800€ -7 216€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
14 000€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-281€ 281€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 413€ 4 450€ 5€ 1 462€ 1 184€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 888€ 6 122€ 2 067€ 2 414€ 2 439€ 1 677€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
389 385 € 334 503 € 276 167 € 287 344 € 226 927 € 214 937 € -3 669 €
38
X.
Výnosové úroky
242€ 12 000€ 25 284€ 10 049€ 11€ 33€
39
N
Nákladové úroky
37 421€ 46 787€ 56 851€ 48 602€ 39 482€ 1 717€
40
XI.
Kurzové zisky
1€ 1€
41
O
Kurzové straty
1 030€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
9€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 127€ 1 009€ 343€ 9 379€ 384€ 9 262€ 35€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-39 336 € -35 787 € -31 910 € -47 931 € -39 855 € -10 945 € -35 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
350 049 € 298 716 € 244 257 € 239 413 € 187 072 € 203 992 € -3 704 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
75 618 € 62 854 € 50 529 € 50 393 € 48 024 € 38 205 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
56 980€ 51 331€ 38 719€ 39 433€ 29 966€ 38 205€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
18 638€ 11 523€ 11 810€ 10 960€ 18 058€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
274 431 € 235 862 € 193 728 € 189 020 € 139 048 € 165 787 € -3 704 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
350 049 € 298 716 € 244 257 € 239 413 € 187 072 € 203 992 € -3 704 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
274 431 € 235 862 € 193 728 € 189 020 € 139 048 € 165 787 € -3 704 €