Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ASData group, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
532 059 € 449 817 € 276 826 € 59 244 € 46 690 € 41 609 € 25 450 € 44 269 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
6 862€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
532 004€ 407 978€ 267 447€ 53 686€ 44 468€ 32 766€ 25 449€ 44 188€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
35 000€ 1 500€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
55€ 6 839€ 1 017€ 5 558€ 2 222€ 8 843€ 1€ 81€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
453 918 € 253 018 € 179 826 € 53 393 € 42 308 € 36 181 € 22 987 € 43 029 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 862€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
25 936€ 12 728€ 12 552€ 211€ 176€ 12€ 244€ 1 314€
11
C.
Služby
341 791€ 95 045€ 65 574€ 6 810€ 21 786€ 11 241€ 14 087€ 18 429€
12
D.
Osobné náklady
51 293€ 69 745€ 67 409€ 45 541€ 19 489€ 20 415€ 4 405€ 19 756€
13
E.
Dane a poplatky
1 447€ 1 186€ 1 335€ 33€ 342€ 15€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 038€ 26 186€ 23 228€ 3 328€ 3 336€ 3 336€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
42 817€ 1 692€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
-279€ 279€ 125€ 553€ 332€ 685€ 500€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 692€ 5 032€ 1 049€ 245€ 183€ 500€ 415€ 179€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
78 141 € 196 799 € 97 000 € 5 851 € 4 382 € 5 428 € 2 463 € 1 240 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
164 277 € 300 205 € 189 321 € 46 665 € 22 506 € 21 513 € 11 118 € 24 445 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
4 816 € 1 540 € 400 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
400€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
4 816€ 1 540€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
6 522 € 2 524 € 2 397 € 1 433 € 1 816 € 1 567 € 106 € 569 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
400€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
5 325€ 2 231€ 2 095€ 1 199€ 1 574€ 589€
32
N.
Kurzové straty
20€ 9€ 14€ 1€ 3€ 7€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 177€ 284€ 288€ 234€ 242€ 977€ 103€ 162€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 706 € -984 € -2 397 € -1 433 € -1 816 € -1 567 € -106 € -169 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
76 435 € 195 815 € 94 603 € 4 418 € 2 566 € 3 861 € 2 357 € 1 071 €
36
P.
Daň z príjmov
17 254€ 43 719€ 20 197€ 966€ 682€ 630€ 480€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
59 181 € 152 096 € 74 406 € 3 452 € 1 884 € 3 231 € 1 877 € 591 €