Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KD IFS Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.12.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
521 010 € 523 981 € 610 497 € 346 171 € 324 407 € 256 833 € 5 000 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
196 248 € 260 192 € 357 537 € 100 546 € 146 783 € 138 372 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
196 248 € 260 192 € 357 537 € 100 546 € 146 783 € 138 372 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
196 248€ 260 192€ 357 537€ 100 546€ 146 783€ 138 372€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
324 762 € 263 789 € 252 960 € 245 625 € 177 624 € 118 461 € 5 000 € 5 000 €
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
9 549€ 9 549€ 14 805€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
186 548 € 179 441 € 184 140 € 152 060 € 115 990 € 63 920 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
161 679€ 156 295€ 154 915€ 138 972€ 101 976€ 30 854€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 678€ 1 399€ 8 818€ 32 373€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
22 191€ 21 747€ 20 407€ 13 088€ 14 014€ 693€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
138 214 € 74 799 € 59 271 € 78 760 € 61 634 € 54 541 € 5 000 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
138 214€ 74 799€ 59 271€ 78 760€ 61 634€ 54 541€ 5 000€ 5 000€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
521 010 € 523 981 € 610 497 € 346 171 € 324 407 € 256 833 € 5 000 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
185 380 € 203 112 € 204 590 € 245 547 € 197 881 € 207 579 € 4 520 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
2 383€ 2 383€ 2 383€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-99 271€ -97 793€ -56 836€ -102 119€ -92 421€ -480€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-17 732 € -1 478 € -40 957 € 47 666 € -9 698 € -91 941 € -480 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
335 630 € 320 869 € 405 907 € 100 624 € 126 526 € 49 254 € 480 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 054€ 193 088€ 232 578€ 303€ 232€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
244 301 € 125 897 € 172 785 € 99 759 € 125 790 € 49 254 € 480 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
30 626€ 63 973€ 110 193€ 78 346€ 105 200€ 34 076€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
8 292€ 7 955€ 4 916€ 2 735€ 983€ 4 213€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 437€ 4 646€ 9 178€ 9 004€ 9 846€ 1 381€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
201 946€ 49 323€ 48 498€ 9 674€ 9 761€ 9 584€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
5 293€ 1 882€ 544€ 562€ 504€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
84 982€ 2€