Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
163 570 € 28 374 € 8 063 € 4 942 € 8 182 € 6 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 709 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 709 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 709€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
161 861 € 28 374 € 8 063 € 4 942 € 8 182 € 6 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
117 125 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
16 596 € 12 210 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
9 662€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
3 334€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 600€ 12 210€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
28 140 € 16 164 € 8 063 € 4 942 € 8 182 € 6 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
28 140€ 16 164€ 8 063€ 4 942€ 8 182€ 6 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
163 570 € 28 374 € 8 063 € 4 942 € 8 182 € 6 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-283 € -2 543 € 6 593 € 3 952 € 7 702 € 6 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
217 € 217 € 85 € 85 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-8 760 € 376 € -2 133 € 1 617 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 260 € -9 136 € 2 641 € -3 750 € 1 702 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
163 853 € 30 917 € 1 470 € 990 € 480 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
128 081 € 30 917 € 1 470 € 990 € 480 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
98 835€ 893€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
28 005€ 27 455€ 30€ 30€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 241€ 2 569€ 1 440€ 960€ 480€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
35 772 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
35 772€