Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DOPSYS, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
1 164 377 € 1 800 € 474 487 € 34 319 € 6 297 157 € 514 403 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
462 290€ 24 117€ 15 316€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 164 377€ 1 800€ 12 197€ 34 319€ 6 273 040€ 499 087€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
05
IV.
Aktivácia
0€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
0€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
1 117 595 € 9 403 € 462 666 € 70 359 € 5 118 434 € 487 417 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
433 290€ 6 035€ 15 051€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
77€ 22€ 495€ 7 086€
11
C.
Služby
1 078 996€ 7 952€ 15 420€ 28 580€ 5 035 832€ 450 161€
12
D.
Osobné náklady
2 958€ 1 291€ 13 760€ 41 639€ 69 529€ 14 997€
13
E.
Dane a poplatky
197€ 138€ 196€ 140€ 1 728€ 122€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
0€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
35 367€ 4 815€ 0€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
46 782 € -7 603 € 11 821 € -36 040 € 1 178 723 € 26 986 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
85 304 € -6 174 € 25 777 € 5 739 € 1 254 795 € 42 105 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
3 € 58 € 1 166 € 4 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
24
X.
Výnosové úroky
3€ 58€ 1 166€ 4€
25
XI.
Kurzové zisky
0€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
7 800 € 88 € 1 322 € 333 € 3 454 € 48 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
31
M.
Nákladové úroky
1 207€ 118€ 1 815€ 0€
32
N.
Kurzové straty
17€ 65€ 0€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 783€ 23€ 115€ 215€ 1 639€ 48€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-7 800 € -88 € -1 319 € -275 € -2 288 € -44 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
38 982 € -7 691 € 10 502 € -36 315 € 1 176 435 € 26 942 €
36
P.
Daň z príjmov
11 705€ 961€ 971€ 259 165€ 5 927€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
27 277 € -7 691 € 9 541 € -37 286 € 917 270 € 21 015 €