Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Business Coaching College, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.02.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
339 112 € 339 552 € 315 615 € 75 557 € 65 434 € 11 556 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
203 152 € 208 019 € 209 011 € 7 040 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
7 236 € 5 556 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
7 236€ 2 610€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 946€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
195 916 € 202 463 € 209 011 € 7 040 €
012
A.II.1
Pozemky
16 090€ 16 090€ 16 090€
013
A.II.2
Stavby
176 000€ 180 872€ 185 745€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 826€ 5 501€ 7 176€ 7 040€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
52 114 € 74 162 € 72 402 € 55 609 € 43 795 € 11 556 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
4 825 € 9 197 € 1 273 € 1 650 € 166 €
035
B.I.1
Materiál
310€ 1 714€ 56€ 1 650€ 166€
039
B.I.5
Tovar
4 515€ 7 483€ 1 217€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
5 887 € 11 529 € 20 897 € 21 610 € 6 886 € 3 172 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
5 887 € 11 529 € 15 459 € 15 766 € 6 886 € 3 172 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
5 887€ 11 529€ 15 459€ 15 766€ 6 886€ 3 172€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 318€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
120€ 5 844€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
41 402 € 53 436 € 50 232 € 33 999 € 35 259 € 8 218 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 052€ 24 565€ 10 258€ 2 183€ 1 796€ 97€
073
B.V.2.
Účty v bankách
35 350€ 28 871€ 39 974€ 31 816€ 33 463€ 8 121€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
83 846 € 57 371 € 34 202 € 12 908 € 21 639 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8€ 139€ 5 225€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
83 838€ 57 232€ 34 202€ 7 683€ 21 639€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
339 112 € 339 552 € 315 615 € 75 557 € 65 434 € 11 556 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
107 155 € 76 528 € 55 488 € 44 117 € 11 714 € 8 576 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 956 € 1 956 € 1 956 € 336 € 179 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 956€ 1 956€ 1 956€ 336€ 179€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
69 572 € 48 532 € 37 160 € 6 378 € 3 398 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
69 572€ 48 532€ 37 160€ 6 378€ 3 398€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
30 627 € 21 040 € 11 372 € 32 403 € 3 137 € 3 576 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
231 957 € 263 024 € 260 127 € 31 440 € 53 720 € 2 980 €
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
24 496€ 75 584€ 111 672€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
195 873 € 176 052 € 137 267 € 31 340 € 53 670 € 2 480 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
190 468 € 172 876 € 134 538 € 19 283 € 51 670 € 166 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
190 468€ 172 876€ 134 538€ 19 283€ 51 670€ 166€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 305€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 405€ 3 176€ 2 729€ 12 057€ 2 000€ 1 009€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
500 € 300 € 100 € 100 € 50 € 500 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
500€ 300€ 100€ 100€ 50€ 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
11 088€ 11 088€ 11 088€