Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Business Coaching College, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.02.2014
31.12.2014
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
398 007€ 315 222€ 278 654€ 222 308€ 126 242€ 15 606€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
398 107 € 315 222 € 278 669 € 222 308 € 126 242 € 15 631 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 024€ 3 962€ 5 385€ 1 300€
05
III.
Tržby z predaja služieb
391 983€ 311 260€ 273 269€ 221 008€ 126 242€ 15 606€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
15€ 25€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
100€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
357 215 € 285 213 € 259 748 € 180 409 € 122 041 € 10 931 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 022€ 2 693€ 5 734€ 403€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
27 754€ 13 869€ 27 650€ 17 637€ 2 374€ 4 139€
14
D.
Služby
315 988€ 261 541€ 220 229€ 160 468€ 119 667€ 6 593€
20
F.
Dane a poplatky
155€ 185€ 66€ 432€ 199€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 217€ 6 547€ 5 018€ 1 293€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 217€ 6 547€ 5 018€ 1 293€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
536€ 654€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
543€ 378€ 397€ 176€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
40 892 € 30 009 € 18 921 € 41 899 € 4 201 € 4 700 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
50 243 € 37 119 € 25 041 € 43 800 € 4 201 € 4 874 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
10 € 3 € 4 € 6 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 4 € 6 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3€ 4€ 6€
42
XII.
Kurzové zisky
10€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 778 € 3 117 € 3 852 € 53 € 52 € 115 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 600 € 2 993 € 2 753 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 600€ 2 993€ 2 753€
52
O.
Kurzové straty
2€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
176€ 124€ 1 099€ 53€ 52€ 115€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 768 € -3 117 € -3 849 € -49 € -46 € -115 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
39 124 € 26 892 € 15 072 € 41 850 € 4 155 € 4 585 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
8 497 € 5 852 € 3 700 € 9 447 € 1 018 € 1 009 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
8 497€ 5 852€ 3 700€ 9 447€ 1 018€ 1 009€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
30 627 € 21 040 € 11 372 € 32 403 € 3 137 € 3 576 €