Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Magic Diamond, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.05.2014
31.12.2014
01
I.
Tržby z predaja tovaru
54 553€ 821 371€ 588 638€ 178 151€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
20 048€ 443 293€ 409 160€ 123 148€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
34 505 € 378 078 € 179 478 € 55 003 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
6 805 844 € 2 071 765 € 124 878 € 444 328 € 207 236 € 56 640 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 805 844€ 2 071 765€ 124 878€ 444 328€ 207 236€ 56 640€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 434 045 € 1 121 772 € 87 172 € 558 804 € 262 745 € 80 144 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
45 785€ 7 516€ 33 466€ 54 240€ 42 217€ 393€
10
B.2
Služby
3 388 260€ 1 114 256€ 53 706€ 504 564€ 220 528€ 79 751€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 371 799 € 949 993 € 72 211 € 263 602 € 123 969 € 31 499 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 336 269 € 1 076 776 €
13
C.1
Mzdové náklady
947 373€ 769 784€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
331 709€ 270 508€
16
C.4
Sociálne náklady
57 187€ 36 484€
17
D
Dane a poplatky
2 064 636€ 31 859€ 3 151€ 58 103€ 16 702€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 525€ 42 664€ 36 725€ 10 051€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
83 600€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
429 423€ 191 675€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 617€ 9€ 1 030€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
42 790€ 663€ 91 321€ 6€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-70 279 € -159 296 € -466 179 € 54 760 € 70 536 € 21 448 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
277 806€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
1 298€
38
X.
Výnosové úroky
100€ 5 250€ 12 793€ 14 800€ 2€
39
N
Nákladové úroky
4 381€
40
XI.
Kurzové zisky
4€ 1€
41
O
Kurzové straty
302€ 440€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8€ 126 574€ 2 604€ 1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 027€ 264€ 2 469€ 9 831€ 3 669€ 1 483€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-6 408 € -156 € 405 565 € 5 127 € 11 131 € -1 480 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-76 687 € -159 452 € -60 614 € 59 887 € 81 667 € 19 968 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 878 € 13 655 € 18 289 € 4 482 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 878€ 13 655€ 18 289€ 4 482€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-76 687 € -159 452 € -64 492 € 46 232 € 63 378 € 15 486 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-76 687 € -159 452 € -60 614 € 59 887 € 81 667 € 19 968 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-76 687 € -159 452 € -64 492 € 46 232 € 63 378 € 15 486 €