Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.07.2014
31.12.2014
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
6 080 € 12 462 € 67 280 € 9 174 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
12 462€ 67 280€ 9 174€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
5 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 080€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
931 € 13 757 € 27 277 € 76 109 € 15 053 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
30€ 229€ 7 264€ 33 875€ 1 919€
11
C.
Služby
372€ 3 450€ 2 435€ 12 613€ 2 596€
12
D.
Osobné náklady
869€ 11 430€ 24 485€ 9 061€
13
E.
Dane a poplatky
664€ 372€ 444€ 85€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 486€ 3 729€ 3 729€ 1 243€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 729€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
529€ 2 330€ 2 047€ 963€ 149€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-931 € -7 677 € -14 815 € -8 829 € -5 879 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
-402 € -3 679 € 2 763 € 20 792 € 4 659 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
19 € 20 € 16 € 14 € 1 €
24
X.
Výnosové úroky
19€ 20€ 16€ 14€ 1€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
85 € 1 737 € 1 358 € 46 € 6 €
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
85€ 1 737€ 1 358€ 46€ 6€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-66 € -1 717 € -1 342 € -32 € -5 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-997 € -9 394 € -16 157 € -8 861 € -5 884 €
36
P.
Daň z príjmov
3€ 964€ 963€ 963€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-1 000 € -10 358 € -17 120 € -9 824 € -5 884 €