Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
165 576 € 82 215 € 78 582 € 130 239 € 129 261 € 100 644 € 68 835 € 53 597 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
164 438€ 82 215€ 78 582€ 130 239€ 129 261€ 100 644€ 68 835€ 53 597€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 138€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
163 601 € 81 744 € 76 835 € 126 972 € 126 162 € 98 653 € 65 549 € 50 444 € 277 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
60 342€ 139€ 46 233€ 56 023€ 66 136€ 71 145€ 58 787€ 44 051€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
43 007€ 20 316€ 19 862€ 15 390€ 16 954€ 19 692€ 3 805€ 3 609€
11
C.
Služby
53 822€ 55 332€ 5 144€ 54 292€ 43 072€ 7 816€ 2 954€ 2 782€ 277€
12
D.
Osobné náklady
1 302€ 361€ 1 267€
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 128€ 5 596€ 5 596€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3€ 2€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
1 975 € 471 € 1 747 € 3 267 € 3 099 € 1 991 € 3 286 € 3 153 € -277 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
7 267 € 6 428 € 7 343 € 4 534 € 3 099 € 1 991 € 3 289 € 3 155 € -277 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
75 € 231 € 0 € 252 € 0 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
75€ 231€ 0€ 252€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
391 € 140 € 12 € 0 € 83 € 20 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
282€
32
N.
Kurzové straty
12€ 0€ -116€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
109€ 140€ 199€ 20€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-391 € -140 € 75 € 219 € 0 € 169 € -20 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
1 584 € 331 € 1 747 € 3 342 € 3 099 € 2 210 € 3 286 € 3 322 € -297 €
36
P.
Daň z príjmov
333€ 99€ 0€ 76€ 72€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
1 251 € 232 € 1 747 € 3 266 € 3 027 € 2 210 € 2 326 € 2 362 € -297 €