Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.09.2015
31.12.2015
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
47 069€ 19 221€ 1 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
47 069 € 19 221 € 3 088 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
94€
05
III.
Tržby z predaja služieb
42 145€ 14 035€ 1 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 830€ 5 186€ 2 088€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
43 640 € 31 114 € 28 965 € 1 046 € 1 281 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 665€ 3 959€ 972€
14
D.
Služby
14 031€ 4 678€ 8 649€ 986€ 1 003€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
9 781 € 9 411 € 3 577 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 200€ 6 850€ 2 635€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 541€ 2 523€ 928€
19
E.4.
Sociálne náklady
40€ 38€ 14€
20
F.
Dane a poplatky
192€ 423€ 58€ 278€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 088€ 11 950€ 15 457€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 088€ 11 950€ 15 457€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
883€ 693€ 252€ 60€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 429 € -11 893 € -25 877 € -1 046 € -1 281 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
22 543 € 5 398 € -8 621 € -986 € -1 003 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 1 € 1 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
569 € 6 642 € 4 482 € 99 € 165 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
442 € 6 368 € 1 587 € 64 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 587€ 64€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
442€ 6 368€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
127€ 274€ 2 895€ 35€ 165€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-569 € -6 642 € -4 481 € -98 € -165 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 860 € -18 535 € -30 358 € -1 144 € -1 446 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
0 € 0 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 0€ 960€ 960€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 860 € -18 535 € -31 318 € -2 104 € -1 446 €