Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.10.2015
31.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
216 106 388€ 189 343 669€ 176 846 671€ 139 283 521€ 140 777 004€ 148 326 309€ 88 948 843€ 206 189€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
218 121 253 € 190 123 547 € 177 663 507 € 140 522 898 € 141 343 787 € 149 123 246 € 89 418 538 € 206 189 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
208 832 027€ 183 695 645€ 171 343 268€ 131 926 846€ 130 906 998€ 133 079 087€ 76 982 680€
05
III.
Tržby z predaja služieb
7 274 360€ 5 648 024€ 5 503 404€ 7 356 675€ 9 870 006€ 15 247 222€ 11 966 163€ 206 189€
07
V.
Aktivácia
232 340€ 210 342€ 236 882€ 199 303€ 107 047€ 124 042€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
179 580€ 44 978€ 63 067€ 146 914€ 68 701€ 526 865€ 1 540€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 602 946€ 524 558€ 516 886€ 893 160€ 391 035€ 146 030€ 468 155€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
225 623 937 € 194 381 614 € 182 649 348 € 149 833 497 € 154 807 163 € 161 892 423 € 93 895 499 € -8 431 971 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
149 514 778€ 131 981 207€ 122 756 710€ 97 790 820€ 103 212 837€ 107 917 935€ 66 267 509€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
12 664 001€ 4 981 132€ 5 151 031€ 4 503 485€ 4 384 042€ 4 575 798€ 2 335 724€ 31 913€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-20 928€ -69 417€ -78 218€ -97 187€ -120 477€ -130 840€ 651 943€
14
D.
Služby
23 021 722€ 21 948 508€ 21 244 800€ 18 983 411€ 19 632 641€ 18 553 494€ 9 135 394€ 131 654€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
28 352 791 € 25 615 890 € 23 827 924 € 18 921 974 € 19 335 306 € 19 900 809 € 9 526 544 € 19 834 €
16
E.1.
Mzdové náklady
19 995 839€ 18 076 232€ 16 795 049€ 13 371 409€ 13 742 600€ 14 090 113€ 6 808 760€ 14 476€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
240 000€ 240 000€ 210 000€ 180 000€ 180 000€ 90 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 029 003€ 6 337 306€ 5 925 551€ 4 672 598€ 4 683 287€ 4 964 623€ 2 310 618€ 5 095€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 087 949€ 962 352€ 897 324€ 697 967€ 729 419€ 756 073€ 407 166€ 263€
20
F.
Dane a poplatky
416 472€ 427 548€ 425 888€ 320 771€ 340 184€ 387 944€ 293 897€ 13 653€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 484 292€ 7 852 098€ 7 167 340€ 6 011 925€ 5 760 870€ 8 149 206€ 2 509 678€ -8 636 191€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 137 037€ 8 117 571€ 6 843 240€ 6 192 012€ 6 578 133€ 7 235 863€ 2 509 678€ -8 636 191€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
347 255€ -265 473€ 324 100€ -180 087€ -817 263€ 913 343€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
132 787€ 3 483€ 42 838€ 131 152€ -143 247€ 825 624€ 1 396€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
28 890€ -86 712€ 158 457€ 61 436€ -59 615€ 402 826€ 2 809 290€ 2 352€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 029 132€ 1 727 877€ 1 952 578€ 3 205 710€ 2 464 622€ 1 309 627€ 364 125€ 4 814€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-7 502 684 € -4 258 067 € -4 985 841 € -9 310 599 € -13 463 376 € -12 769 177 € -4 476 961 € 8 638 160 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
31 159 154 € 30 712 581 € 28 009 231 € 18 302 295 € 13 775 008 € 17 533 964 € 10 558 273 € 42 622 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
55 603 € 1 172 599 € 232 369 € 89 644 € 6 339 612 € 6 165 828 € 196 698 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 117 738€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
40 506 € 57 958 € 4 605 885 € 6 092 614 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
4 605 885€ 6 092 614€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
40 506€ 57 958€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
54 837 € 54 000 € 190 890 € 30 955 € 57 612 € 71 296 € 195 992 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
54 750€ 54 000€ 175 000€ 28 933€ 195 864€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
87€ 15 890€ 2 022€ 57 612€ 71 296€ 128€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
766€ 861€ 973€ 731€ 1 676 115€ 1 918€ 707€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 466 133 € 2 408 744 € 1 285 817 € 1 257 645 € 5 410 258 € 6 848 400 € 622 740 € 34 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
1 117 874€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
11 225€ 16 572€ 4 512 000€ 6 000 000€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
870 424 € 655 746 € 622 701 € 731 538 € 663 021 € 615 337 € 391 198 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
870 424€ 655 746€ 622 701€ 731 538€ 663 021€ 615 337€ 391 198€
52
O.
Kurzové straty
64€ 10€ 6€ 1€ 9€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
595 645€ 635 114€ 651 885€ 509 534€ 235 228€ 233 063€ 231 542€ 34€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 410 530 € -1 236 145 € -1 053 448 € -1 168 001 € 929 354 € -682 572 € -426 042 € -34 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-8 913 214 € -5 494 212 € -6 039 289 € -10 478 600 € -12 534 022 € -13 451 749 € -4 903 003 € 8 638 126 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 454 060 € -1 454 060 € 16 844 € -1 181 183 € -2 497 878 € 28 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
16 844€ 11 804€ 2 880€ 28€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 454 060€ -1 454 060€ -1 192 987€ -2 500 758€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-8 913 214 € -6 948 272 € -4 585 229 € -10 495 444 € -11 352 839 € -10 953 871 € -4 903 031 € 8 638 126 €