Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 050 524 € 1 528 015 € 1 186 606 € 1 230 151 € 1 324 799 € 69 937 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 382 € 724 € 4 666 € 7 291 € 10 830 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
224 € 561 €
005
A.I.2
Software
224€ 561€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 382 € 724 € 4 666 € 7 067 € 10 269 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 382€ 724€ 4 666€ 7 067€ 10 269€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 045 012 € 1 526 248 € 1 180 483 € 1 222 405 € 1 312 590 € 69 889 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
10 693 € 6 859 € 10 597 € 9 074 € 19 084 € 25 651 €
035
B.I.1
Materiál
10 693€ 6 859€ 10 597€ 9 074€ 19 084€ 25 651€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
23 354 € 39 937 € 8 727 € 12 743 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
23 354€ 39 937€ 8 727€ 12 743€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
510 668 € 915 145 € 932 012 € 778 244 € 811 038 € 7 264 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
461 546 € 915 145 € 871 526 € 777 732 € 807 038 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
461 546€ 915 145€ 871 526€ 777 732€ 807 038€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
49 122€ 59 974€ 3 264€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€ 512€ 512€ 4 000€ 4 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
500 297 € 564 307 € 229 147 € 422 344 € 482 468 € 36 974 €
072
B.V.1.
Peniaze
241€ 1 117€ 1 714€ 658€ 852€
073
B.V.2.
Účty v bankách
500 056€ 563 190€ 227 433€ 421 686€ 481 616€ 36 974€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 130 € 1 043 € 1 457 € 455 € 1 379 € 48 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 130€ 1 043€ 1 457€ 455€ 1 379€ 48€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 050 524 € 1 528 015 € 1 186 606 € 1 230 151 € 1 324 799 € 69 937 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
346 291 € 238 665 € 119 524 € 333 318 € 227 357 € 45 386 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
183 666 € 64 524 € -4 614 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
183 666€ 64 524€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 614€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
107 625 € 119 141 € 64 524 € 278 318 € 181 971 € -4 614 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
702 533 € 1 287 584 € 1 067 082 € 896 833 € 1 097 442 € 24 551 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
12 738 € 61 226 € 4 995 € 3 218 € 5 009 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
50 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
12 738€ 11 226€ 4 995€ 3 218€ 5 009€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
25 049 € 14 850 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
6 608€ 11 935€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
18 441€ 2 915€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
523 864 € 1 007 519 € 968 145 € 804 707 € 1 022 156 € 24 551 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
168 161 € 249 910 € 433 592 € 183 877 € 284 635 € 24 551 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 550€ 1 550€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
166 611€ 248 360€ 433 592€ 183 877€ 284 635€ 24 551€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
50 000€ 120 000€ 75 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
127 633€ 244 673€ 220 759€ 225 943€ 190 309€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
90 136€ 157 062€ 156 937€ 153 775€ 128 258€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
82 119€ 230 785€ 147 716€ 156 797€ 184 115€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 815€ 5 089€ 9 141€ 9 315€ 234 839€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
140 882 € 203 989 € 93 942 € 88 908 € 70 277 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
35 635€ 27 486€ 60 942€ 33 764€ 36 741€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
105 247€ 176 503€ 33 000€ 55 144€ 33 536€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 700 € 1 766 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 700€ 1 766€