Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FENIX-RS s.r.o. „v likvidácii" [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.01.2020
01.01.2019
30.06.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.12.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
0 € 0 € 88 € 1 082 € 1 182 € 4 680 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
0 € 0 € 88 € 1 082 € 1 182 € 4 680 €
015
B.I.
Zásoby
0€ 0€ 88€ 462€ 150€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
0 €
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
0€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
0 € 0 € 0 € 620 € 1 032 € 4 680 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
0€ 0€ 0€ 620€ 1 032€ 4 680€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
0 € 0 € 88 € 1 082 € 1 182 € 4 680 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
0 € -21 € 46 € 271 € 371 € 4 650 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-5 000€ -4 954€ -4 729€ -4 629€ -350€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
0 € -67 € -225 € -100 € -4 279 € -350 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
0 € 21 € 42 € 811 € 811 € 30 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
21 € 42 € 811 € 811 € 30 €
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
21€ 42€ 728€ 728€ 30€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
83€ 83€