Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SUNGWOON Construction s.r.o. v likvidácii [zrušená]

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.03.2023
31.10.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
0€ 191 872€ 25 252€ 42 968€ 8 923 705€ 10 904 735€ 1 099 099€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
155 € 203 760 € 28 533 € 44 414 € 7 736 373 € 12 176 452 € 1 104 637 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
191 872€ 25 252€ 42 968€ 8 923 705€ 10 904 735€ 1 099 099€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 200 000€ 1 200 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
10 025€ 9 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
155€ 1 863€ 3 281€ 1 446€ 3 668€ 71 717€ 5 538€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 265 € 49 515 € 34 547 € 55 719 € 5 167 995 € 11 647 589 € 1 083 039 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
951€ 97€ 12 316€ 52 597€ 40 724€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
9 246€ 45 740€ 18 136€ 38 994€ 4 861 729€ 11 110 606€ 865 129€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 414 € 268 991 € 352 745 € 141 456 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 148€ 201 016€ 290 080€ 106 141€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 108€ 56 052€ 61 098€ 34 385€
19
E.4.
Sociálne náklady
158€ 11 923€ 1 567€ 930€
20
F.
Dane a poplatky
291€ 239€ 286€ 467€ 3 781€ 709€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
226€ 3 853€ 8 936€ 13 773€ 15 386€ 11 757€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
226€ 3 853€ 8 936€ 13 773€ 15 386€ 11 757€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 684€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 648€ 150€ 1 498€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
19€ 2 307€ 13 967€ 2 842€ 6 537€ 112 474€ 23 264€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-9 110 € 154 245 € -6 014 € -11 305 € 2 568 378 € 528 863 € 21 598 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-9 246 € 145 181 € 7 116 € 3 877 € 2 849 660 € 941 532 € 193 246 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
324 € 4 883 € 8 882 € 3 003 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
324 € 4 883 € 8 847 € 2 897 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
324€ 4 883€ 8 847€ 2 897€
42
XII.
Kurzové zisky
106€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
35€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
273 € 672 € 627 € 638 € 3 321 € 6 233 € 4 032 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 151 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 151€
52
O.
Kurzové straty
2 341€ 2 041€ 2 050€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
273€ 672€ 627€ 638€ 980€ 4 192€ 831€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-273 € -672 € -627 € -314 € 1 562 € 2 649 € -1 029 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-9 383 € 153 573 € -6 641 € -11 619 € 2 569 940 € 531 512 € 20 569 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
31 181 € 284 € 549 870 € 195 340 € 35 536 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
31 181€ 284€ 551 613€ 195 340€ 35 536€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 743€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-9 383 € 122 392 € -6 925 € -11 619 € 2 020 070 € 336 172 € -14 967 €