Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BIG ALVIN s. r. o. v likvidácii

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
389 562 € 5 000 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
389 562 € 5 000 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
83 935 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
83 431€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
504€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
305 627 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
305 627€ 5 000€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
389 562 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
252 175 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
247 175 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
137 387 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
137 387 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
21 740€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
70 647€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
45 000€