Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZZ Solutions s.r.o.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
160 418 € 110 416 € 46 371 € 61 187 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
154 068€ 110 416€ 46 371€ 60 964€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
5 300€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 050€ 223€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
134 440 € 51 334 € 35 532 € 50 058 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
17 610€ 9 152€ 4 877€ 3 099€
11
C.
Služby
109 243€ 35 635€ 25 296€ 41 060€
12
D.
Osobné náklady
622€ 1 722€ 233€ 2 121€
13
E.
Dane a poplatky
650€ 700€ 161€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 219€ 4 125€ 4 125€ 3 094€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 062€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
34€ 840€ 684€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
25 978 € 59 082 € 10 839 € 11 129 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
27 215 € 65 629 € 16 198 € 16 805 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
731 € 1 128 € 372 € 438 €
31
M.
Nákladové úroky
232€ 162€ 309€ 290€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
499€ 966€ 63€ 148€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-731 € -1 128 € -372 € -438 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
25 247 € 57 954 € 10 467 € 10 691 €
36
P.
Daň z príjmov
5 941€ 12 170€ 2 211€ 2 352€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
19 306 € 45 784 € 8 256 € 8 339 €