Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
79 970 360 € 40 501 846 € 6 687 387 € 5 118 546 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
58 572 448 € 16 435 433 € 6 538 876 € 5 118 396 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
58 572 448 € 16 435 433 € 6 538 876 € 5 118 396 €
013
A.II.2
Stavby
57 984 399 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
588 049 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
16 435 433 € 6 538 876 € 5 118 396 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
21 342 769 € 24 065 040 € 147 415 € 150 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
1 897 867 € 234 787 € 139 562 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
1 714 867 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
1 714 867 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
183 000 € 234 787 € 139 562 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
19 444 902 € 23 830 253 € 7 853 € 150 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 482 € 1 004 € 114 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
19 442 420 € 23 829 249 € 7 739 € 150 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
55 143 € 1 373 € 1 096 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 096 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
55 143 € 1 373 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
79 970 360 € 40 501 846 € 6 687 387 € 5 118 546 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 533 121 € 4 257 134 € -41 124 € 25 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
4 525 710 € 4 525 710 €
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
0 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-298 136 € -66 124 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-298 136 € -66 124 €
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-719 453 € -227 452 € -66 124 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
49 237 239 € 9 044 712 € 6 728 511 € 5 093 546 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
0 € 448 445 € 5 713 598 € 5 093 546 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
448 445 € 5 454 301 € 5 093 546 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
259 297 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
3 668 353 € 1 432 548 € 955 833 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
2 726 735 € 1 428 591 € 955 833 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
400 829 € 400 829 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 325 906 € 1 027 762 € 955 833 €
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
625 643 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
35 119 € 960 €
135
B.IV.10.
Iné záväzky
280 856 € 2 997 €
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
29 469 477 € 5 622 € 5 000 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
29 469 477 € 5 622 € 5 000 €
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
16 099 409 € 7 158 097 €
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
54 080 €
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
27 200 000 € 27 200 000 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
27 200 000 € 27 200 000 €