Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 666 603 € 4 989 € 4 989 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 360 873 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
1 360 873 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
1 360 873€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
305 730 € 4 989 € 4 989 €
015
B.I.
Zásoby
181€ 181€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
295 800 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 327€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
287 545€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
4 928€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
9 930 € 4 808 € 4 808 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
9 930€ 4 808€ 4 808€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 666 603 € 4 989 € 4 989 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-142 803 € 4 969 € 4 979 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-511€ -21€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-147 292 € -10 € -21 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 809 406 € 20 € 10 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 400 000€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
409 406 € 20 € 10 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
22 632€ 20€ 10€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
386 774€