Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZK Tech s.r.o.

2017 2016
01.01.2017
31.12.2017
01.04.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
343 471 € 425 463 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
343 426€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
425 463€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
45€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
331 548 € 413 438 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
320 971€ 287 786€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11
C.
Služby
10 313€ 125 652€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
264€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
11 923 € 12 025 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
12 142 € 12 025 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
53 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
53€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 453 € 8 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
5€
32
N.
Kurzové straty
1 546€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
902€ 8€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 400 € -8 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
9 523 € 12 017 €
36
P.
Daň z príjmov
2 414€ 2 644€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
7 109 € 9 373 €