Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Quatro project Europe s.r.o.

 • Vydaný 3.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 214 z roku 2023 9.11.2023
 • Úpadca Quatro project Europe s.r.o.
  IČO: 50332244
  B. Bartóka 1048/24
  979 01   Rimavská Sobota
Oznam

Okresný súd Banská Bystrica

OZNAMUJE,

že v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti (družstva) Quatro project Europe s.r.o., B. Bartóka 1048/24, 97901 Rimavská Sobota, IČO 50332244, zapísanej v obchodnom registri vedenej pod spisovou značkou 60Cbr/51/2022, zverejňuje oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti (družstva) v zmysle ustanovenia § 309g Civilného mimosporového poriadku.

Ak v lehote šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia nebude veriteľom zrušenej obchodnej spoločnosti (družstva), osobou, ktorá má právo na likvidačný zostatok, alebo iným orgánom alebo osobou dotknutou zrušením spoločnosti (družstva) podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti (družstva), obchodná spoločnost (družstvo) bude vymazaná z obchodného registra.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 60Cbr/51/2022
 • ICS 6122502326
 • Vydal JUDr. Anna Pikulová
 • Vydal FN sudca

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
31.7.2023
Rozhodnutie Zrušenie Rimavská Sobota Banskobystrický
9.11.2023
Rozhodnutie Zrušenie Rimavská Sobota Banskobystrický