Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TIM&TIM, s.r.o.

2018 2017 2016
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.05.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 377 710 € 5 933 € 5 980 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
191 666 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
191 666 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
191 666 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 186 044 € 5 933 € 5 980 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 184 788 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 184 635 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
153 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 256 € 5 933 € 5 980 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 256 € 5 924 € 5 980 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
9 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 377 710 € 5 933 € 5 980 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
774 188 € 4 860 € 5 950 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 000 € 6 000 € 6 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 000 € 6 000 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 140 € -50 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-50 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
769 328 € -1 090 € -50 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
603 522 € 1 073 € 30 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
603 522 € 1 033 € 20 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
587 298 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
15 264 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
73 € 20 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
960 € 960 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
40 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
10 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
10 €