Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DAMI FOLK STYLE, s. r. o.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
151 140 € 123 267 € 111 017 € 48 939 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
150 185€ 123 267€ 100 479€ 39 384€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 538€ 9 555€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
955€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
152 412 € 121 938 € 111 186 € 48 711 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
130 698€ 104 565€ 80 267€ 36 091€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 493€ 4 104€ 9 143€ 6 707€
11
C.
Služby
6 728€ 6 835€ 9 240€ 3 093€
12
D.
Osobné náklady
5 384€ 5 702€ 11 431€ 2 603€
13
E.
Dane a poplatky
285€ 120€ 118€ 217€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 824€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
612€ 987€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-1 272 € 1 329 € -169 € 228 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
8 266 € 7 763 € 12 367 € 3 048 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
1 134 € 951 € 159 €
31
M.
Nákladové úroky
444€ 353€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
690€ 598€ 159€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 134 € -951 € -159 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-2 406 € 378 € -328 € 228 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€ 75€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-2 406 € -582 € -1 288 € 153 €