Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
7 070 313 € 6 651 090 € 3 817 600 € 525 923 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 683 000 € 1 630 175 € 39 833 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
28 175 € 39 833 €
012
A.II.1
Pozemky
9 240€
013
A.II.2
Stavby
29 055€ -167€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
40 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
-10 120€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 683 000 € 1 602 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
1 683 000€ 1 602 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 354 385 € 4 982 789 € 3 735 323 € 525 923 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
7 848 €
036
B.I.5
Tovar
7 848€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
4 649 300 € 2 747 300 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 644 850€ 1 682 850€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
1 004 450€ 1 064 450€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
514 471 € 806 417 € 704 454 € 250 005 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
515 403€ 689 747€ 344 675€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
5€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 066€ 109 774€ 109 779€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-7 998€ 6 896€ 250 000€ 250 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
190 614 € 1 421 224 € 3 030 869 € 275 918 €
056
B.IV.1
Peniaze
31 593€ 574 750€ 2 241 728€ 275 918€
057
B.IV.2
Účty v bankách
159 021€ 846 474€ 789 141€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
32 928 € 38 126 € 42 444 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
18 506€ 18 506€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14 422€ 19 620€ 42 444€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
7 235 585 € 4 490 313 € 3 817 600 € 525 923 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 664 210 € 1 924 491 € 1 505 949 € 995 152 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
575 151 € 569 822 € -5 327 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
575 151€ 575 150€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 328€ -5 327€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
89 059 € 354 669 € 511 276 € -4 848 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 571 375 € 2 564 516 € 2 311 651 € -469 229 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
30 683 € 51 795 € 32 496 € 748 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
748€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
30 683€ 51 795€ 32 496€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 677 534 € 1 663 172 € 1 657 512 € 19 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
6 942€ 1 047€ 2 346€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
1 650 000€ 1 650 000€ 1 650 000€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
20 592€ 12 125€ 5 166€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 863 158 € 849 549 € 621 643 € -469 996 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
711 390€ 472 380€ 462 613€ 5 605€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
-476 204€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 867 500€ 132 000€ 2 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
186 283€ 173 437€ 106 533€ 495€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
76 639€ 56 324€ 41 166€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
18 746€ 11 511€ 6 895€ 108€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 600€ 3 897€ 2 436€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 000 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 000 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 306 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 306€