Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
21 840 € 212 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-21 840 € -212 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
6 233 331 € 5 485 404 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 233 331 € 5 485 404 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
869 875 € 2 501 210 € 101 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
90 681 € 85 531 €
10
B.2
Služby
779 194 € 2 415 679 € 101 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 341 616 € 2 983 982 € -101 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 765 902 € 1 318 231 € 4 520 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 266 473 € 938 718 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
427 989 € 329 655 €
16
C.4
Sociálne náklady
71 440 € 49 858 €
17
D
Dane a poplatky
212 448 € 1 118 149 € 6 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 538 € 167 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 512 € 355 301 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 622 324 € 11 457 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
740 916 € 891 279 € -4 627 €
38
X.
Výnosové úroky
3 € 15 € 27 €
40
XI.
Kurzové zisky
97 €
41
O
Kurzové straty
119 € 195 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
784 913 € 9 920 532 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 171 141 € 10 300 355 € 248 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-386 247 € -380 003 € -221 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
354 669 € 511 276 € -4 848 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
354 669 € 511 276 € -4 848 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
354 669 € 511 276 € -4 848 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
354 669 € 511 276 € -4 848 €