Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Allinoxsteel s.r.o.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.08.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
8 479 € 742 € 10 346 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
6 340 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
6 340 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 340€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
2 139 € 742 € 10 346 € 5 000 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
977 € 599 € 7 215 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
977€ 599€ 7 215€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 162 € 143 € 3 131 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 162€ 143€ 3 131€ 5 000€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
8 479 € 742 € 10 346 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-4 472 € 330 € 8 495 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-4 671€ 3 494€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-4 801 € -8 164 € 3 495 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
12 951 € 412 € 1 851 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
307€ 109€ 172€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
845 € 303 € 1 679 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
715€ 150€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 706€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
129€ 180€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1€ -27€ -27€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
11 799€