Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Webgate s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.11.2018
31.12.2018
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
193 543 € 193 901 € 78 757 € 43 409 € 11 338 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
191€ 1 040€ 4 472€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
193 352€ 192 791€ 74 285€ 43 409€ 11 338€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0€ 70€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
148 503 € 163 303 € 63 322 € 41 354 € 8 024 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
133€ 1 551€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
8 519€ 12 037€ 1 902€ 1 026€ 1 679€
11
C.
Služby
101 246€ 126 750€ 56 791€ 38 103€ 6 335€
12
D.
Osobné náklady
35 951€ 20 306€ 1 777€
13
E.
Dane a poplatky
97€ 290€ 89€ 186€ 10€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 165€ 2 165€ 181€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
1 137€ 669€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
525€ 485€ 362€ 2 039€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
45 040 € 30 598 € 15 435 € 2 055 € 3 314 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
83 778 € 54 911 € 18 513 € 4 280 € 3 324 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
58 € 9 € 32 €
25
XI.
Kurzové zisky
58€ 9€ 32€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
278 € 741 € 873 € 181 € 107 €
31
M.
Nákladové úroky
102€ 165€
32
N.
Kurzové straty
0€ 136€ 426€ 37€ 25€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
176€ 440€ 447€ 144€ 82€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-278 € -741 € -815 € -172 € -75 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
44 762 € 29 857 € 14 620 € 1 883 € 3 239 €
36
P.
Daň z príjmov
10 975€ 6 879€ 2 162€ 850€ 480€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
33 787 € 22 978 € 12 458 € 1 033 € 2 759 €