Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

"Kultúra pre Pravno,n.o."

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
20€ 884€ 60€ 115€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
20€ 884€ 60€ 115€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
11€ 0€ 21€ 115€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
9€ 884€ 39€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
20€ 884€ 60€ 115€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
20€ 884€ 60€ 115€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
200€ 200€ 200€ 200€
063
 
Základné imanie
(411))
200€ 200€ 200€ 200€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
684€ -140€ -85€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-864€ 824€ -55€ -85€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
20€ 884€ 60€ 115€