Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Sovereign Invest a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.03.2017
31.12.2017
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
41 030 114€ 54 391 179€ 9 557 540€ 43 620 496€ 48 340 754€ 24 660 378€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
441 768 € 567 912 € 153 960 € 124 747 € 91 752 € 93 100 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 998€
14
D.
Služby
137 867€ 166 457€ 99 962€ 124 745€ 91 752€ 93 100€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
23 901 € 101 455 €
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
20 160€ 90 720€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 741€ 10 735€
20
F.
Dane a poplatky
2€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
280 000€ 300 000€ 52 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-441 768 € -567 912 € -153 960 € -124 747 € -91 752 € -93 100 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-137 867 € -166 457 € -101 960 € -124 745 € -91 752 € -93 100 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
41 030 113 € 54 391 180 € 9 557 541 € 43 620 496 € 48 340 754 € 24 660 378 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
9 482 927€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
40 605 458 € 33 694 096 € 6 360 962 € 33 185 004 € 47 840 980 € 23 957 668 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
19 662 722€ 23 608 338€ 6 360 962€ 22 629 001€ 47 840 980€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
20 874 846€ 10 085 758€ 10 556 003€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
67 890€ 0€ 23 957 668€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
83 068 € 17 528 149 € 2 306 476 € 112 793 € 3 322 €
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
83 068€ 17 528 149€ 2 306 476€ 112 793€ 3 322€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 316 € 35 420 € 10 424 € 9 945 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 316€ 35 420€ 10 424€ 9 945€
42
XII.
Kurzové zisky
4 902€ 3 002€ 377 110€ 28 799€ 475 016€ 692 765€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
335 178€ 3 165 377€ 509 362€ 775 553€ 11 012€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 507€ 556€ 315€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 459 430 € 17 792 473 € 2 584 182 € 8 146 744 € 921 345 € 225 805 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
8 733 625€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
41 877€ 17 410 502€ 2 212 004€ 4 681€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-690 949€ 690 949€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1€
52
O.
Kurzové straty
83€ 32 587€ 71 479€ 170 875€ 225 474€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
4 397 841€ 333 496€ 359 802€ 59 086€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 629€ 48 475€ -20 211€ 27 908€ 435€ 330€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
36 570 683 € 36 598 707 € 6 973 359 € 35 473 752 € 47 419 409 € 24 434 573 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
36 128 915 € 36 030 795 € 6 819 399 € 35 349 005 € 47 327 657 € 24 341 473 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-866 964 € 558 684 € 111 316 € 308 956 € 37 105 € 80 764 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
562 242€ 111 288€ 311 682€ 37 105€ 80 764€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-866 964€ -3 558€ 28€ -2 726€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
36 995 879 € 35 472 111 € 6 708 083 € 35 040 049 € 47 290 552 € 24 260 709 €