Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
249 336 € 374 728 € 91 999 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 588€ 8 019€ 2 830€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
162 183€ 240 354€ 89 169€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
12 583€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
85 565€ 113 772€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
240 071 € 341 534 € 75 638 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 925€ 6 147€ 2 885€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
42 442€ 79 595€ 34 482€
11
C.
Služby
45 179€ 64 710€ 14 290€
12
D.
Osobné náklady
37 733€ 39 369€ 15 265€
13
E.
Dane a poplatky
535€ 557€ 476€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 960€ 19 225€ 5 332€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 759€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
91 297€ 123 172€ 2 908€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
9 265 € 33 194 € 16 361 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
74 225 € 97 921 € 40 342 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
1 735 € 1 148 € 254 €
31
M.
Nákladové úroky
656€ 601€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 079€ 547€ 254€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 735 € -1 148 € -254 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
7 530 € 32 046 € 16 107 €
36
P.
Daň z príjmov
3 045€ 8 721€ 3 654€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
4 485 € 23 325 € 12 453 €