Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MZsoft s.r.o.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.05.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
2 640 € 2 801 € 4 049 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
2 640 € 2 801 € 4 049 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
350 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
350€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
2 290 € 2 801 € 4 049 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
2 290€ 2 801€ 4 049€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
2 640 € 2 801 € 4 049 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
2 580 € 2 786 € 4 049 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-2 214€ -951€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-206 € -1 263 € -951 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
60 € 15 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
60 € 15 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
65€ 15€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
-5€