Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mage Group, s. r. o.

2018 2017
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
9 923 € 9 923 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
9 923 € 9 923 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
9 923 € 9 923 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 923€ 9 916€
073
B.V.2.
Účty v bankách
7€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
9 923 € 9 923 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
9 913 € 9 913 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
10 000 € 10 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 000€ 10 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-87 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-87€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-87 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
10 € 10 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
10 € 10 €
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
10€ 10€