Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RiverSideProject s.r.o.

2018 2017
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
20 240 € 20 240 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
12 700 € 12 700 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
12 700 € 12 700 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
12 700€ 12 700€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
7 540 € 7 540 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
2 540 € 2 540 €
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 540€ 2 540€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
5 000 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
5 000€ 5 000€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
20 240 € 20 240 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
5 000 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
15 240 € 15 240 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
15 240 € 15 240 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
15 240€ 15 240€