Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
96 371€ 24 237€ 89€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
96 371€ 24 237€ 89€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
96 371€ 24 237€ 89€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
96 371€ 24 237€ 89€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
96 371€ 24 237€ 89€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
82 074€ 7 661€ 89€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
79 809€ 6 715€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
79 809€ 6 715€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
2 265€ 783€ 89€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
2 265€ 783€ 89€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
164€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
164€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
14 296€ 16 575€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
14 296€ 16 575€