Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied

2018 2017
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
24 237 € 89 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
24 237 € 89 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
24 237 € 89 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
24 237 € 89 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
24 237 € 89 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
7 661 € 89 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
6 715 €
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
6 715 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
783 € 89 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
783 € 89 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
164 €
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
164 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
16 575 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
16 575 €