Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Son2 s.r.o. v likvidácii [zrušená]

2019 2018 2017 2016
01.06.2019
30.09.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.07.2017
31.12.2017
01.07.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
4 750 € 5 717 € 5 013 € 5 000 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
4 750 € 5 717 € 5 013 € 5 000 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
409 €
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
389€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
20€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
4 341 € 5 717 € 5 013 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
4 341€ 5 717€ 5 013€ 5 000€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
4 750 € 5 717 € 5 013 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
4 350 € 4 528 € 4 945 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-636€ -55€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-14 € -417 € -55 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
400 € 1 189 € 68 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
392 € 1 189 € 68 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
104€ 65€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
389€ 1 011€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
71€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
3€ 3€ 3€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
8€