Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
81 440 € 24 124 € 39 984 € 55 880 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
81 440€ 21 958€ 39 984€ 46 936€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 166€ 8 944€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
25 894 € 47 796 € 25 020 € 27 630 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 351€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 461€ 7 315€ 5 752€ 8 642€
11
C.
Služby
11 599€ 40 208€ 11 890€ 11 399€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
118€ 223€ 45€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 365€ 7 365€ 7 365€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
50€ 13€ 179€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
55 546 € -23 672 € 14 964 € 28 250 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
63 029 € -25 565 € 22 342 € 26 895 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
274 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
274€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 289 € 1 635 € 1 261 € 861 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
792€ 1 192€ 795€ 717€
32
N.
Kurzové straty
4€ 3€ 1€ 2€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
493€ 440€ 465€ 142€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 015 € -1 635 € -1 261 € -861 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
54 531 € -25 307 € 13 703 € 27 389 €
36
P.
Daň z príjmov
7 020€ 3 207€ 5 792€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
47 511 € -25 307 € 10 496 € 21 597 €